این وبلاگ رسمی خودم است و هرگونه اطلاعات درباره من. باید از همین کانال باشد. نه از طریق شایعه سازان.