X
تبلیغات
تنهابرای آسیب دیدگان معیشتی مراقبت پرواز - ܓܨhttp://daniyal1.blogfa.com/post-84.aspx بچه های سوخته شده در آتش سوزی
این وبلاگ رسمی خودم است و هرگونه اطلاعات درباره من. باید از همین کانال باشد. نه از طریق شایعه سازان.